• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 30, 2013

با حضور احمد شهید در ایران مخالفیم/منابع او سایت های مخالف نظام بود

Posted by UNITY4IRAN On 1:52 PM No comments

مهر: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه به گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر اجازه ورود به ایران داده نمی شود گفت: منابع گزارشهای احمد شهید سایتهای مخالف نظام بوده و فاقد اعتبار است.
محمدجواد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادعاهای مطرح شده از سوی احمد شهید اظهار داشت: نحوه عمل این گزارشگر اشکالات حرفه ای فراوانی دارد . از جمله این اشکالات منابع اوست. احمد شهید در گزارشات خود به افرادی اشاره می کند که هیچ مدرکی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد و صرفا یک ادعا است.
وی افزود: اینکه در گزارش به افرادی اشاره شده که نمی خواستند نام یا اطلاعاتشان فاش شود ، از اشکالات مهم این گزارش است. اتهاماتی قابل رسیدگی است که در بررسیهای اولیه علایمی از صدق داشته و قابل راست آزمایی باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکید کرد: صرف اینکه فردی در جایی ادعایی کند از آن نمی توان به عنوان منبع استفاده کرد. یکی از روشها و الزامات احمد شهید این است که اگر ادعایی پیدا کرد باید منبع آن را بگوید تا قابل راست آزمایی باشد.
محمدجواد لاریجانی تصریح کرد: احمد شهید صرفا اتهامات محتلف را سر هم می کند و به راحتی هر فردی می تواند با بررسی سایتهای ضد نظام گزارشی مانند او را تهیه کند. کار او غیر موجه بوده و از نظر چارچوب حرفه ای کاملا مطرود است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران این مواد را به نحوه دقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل ثبت کرده است. به همین دلیل ما با سفر او به ایران، نصب او و نحوه عملش مخالفت جدی کردیم و تقریبا موضوع را برای جهانیان آشکار کردیم. احمد شهید چه ایران باشد با نباشد گزارش او فاقد اعتبار است.

0 comments:

Post a Comment