• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, June 1, 2013

طرح توسعه دانشگاه تهران متوقف شد

Posted by UNITY4IRAN On 11:33 PM No comments

وعده اختصاص اعتبار برای طرح توسعه در دانشگاه تهران عملی نشد.
به گزارش مهر، دکتر محمد حسین امید مدير طرح توسعه دانشگاه تهران درباره اختصاص اعتبار برای شروع طرح و توسعه دانشگاه تهران در سال 92 گفت: قرار بود در سال جاری براساس وعده هایی که برای خرید تعداد محدودی از واحدهای مسکونی منطقه داده شده بود، اعتباری اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: با اختصاص این اعتبار قرار بود تا طرح و توسعه دانشگاه تهران به صورت محدودی با خرید تعدادی از واحدهای مسکونی که مالکان آنها مشکل دارند انجام شود که متاسفانه این اعتبار اختصاص داده نشد.
مدير طرح توسعه دانشگاه تهران افزود: طرح توسعه دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشکي تهران برای مردم منطقه مشکل ایجاد کرده بود از این رو خواستار اختصاص اعتبار برای خرید املاک مسکونی منطقه بودیم که متاسفانه عملیاتی نشد.
سال گذشته قرار بود با کمک معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و موافقت مجلس شورای اسلامی اعتباری برای خرید املاک و شروع مجدد طرح تعیین شود که به دلیل مشکلات بودجه ای و عدم پرداخت تخصیص های عمرانی، این اعتبار پرداخت نشد و قرار شد در سال جاری اعتباری برای طرح و توسعه دانشگاه تهران اختصاص داده شود که امسال هم این اعتبار اختصاص داده نشد و طرح و توسعه دانشگاه تهران همچنان متوقف ماند.

0 comments:

Post a Comment