• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, June 13, 2013

رییس ستاد جوانان روحانی آزاد شد

Posted by UNITY4IRAN On 2:25 PM No comments

رییس ستاد جوانان حسن روحانی از بند ۲۴۰ زندان اوین آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، سعیدالله بداشتی، رییس سازمان جوانان مجمع پیروان خط امام و رییس ستاد جوانان حسن روحانی پس از نزدیک به ۲ هفته بازداشت انفرادی ساعتی پیش آزاد شد.
جمعه شب هفته ی گذشته کلمه گزارش داده بود که تعدادی از اعضای جوان ستاد حسن روحانی، کاندیدای ریاست جمهوری، بعد از مراسم حسینیه جماران بازداشت شدند. در این مراسم به حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعارهایی سر داده شد و شرکت کنندگان خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز شدند.
فعالان بازداشت شده پس از دو روز در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای شهید مقدسی اوین تفهیم اتهام شده و پس از انتقال به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین، در اختیار بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند.

0 comments:

Post a Comment