• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, June 27, 2013

آزاد شدن فمینیست های برهنه پس از عذرخواهی از مردم و دولت تونس

Posted by UNITY4IRAN On 2:30 PM No comments

العربیه: دادگاه تجدید نظر در تونس در حکمی، چهار ماه حبس سه فعالان فمینیست اروپایی را که در برابر قصر ریاست جمهوری این کشور برهنه شده بودند، به حالت تعلیق درآورد.
بر اساس این گزارش، این سه فمینیست پس از آزادی از زندان قرار است روز پنجشنبه 27-6-2013 تونس را به مقصد کشورهایشان ترک کنند.
لیلی بن دبه، وکیل این سه فمینیست در گفتگو با العربیه با اعلام این خبر اظهار داشت:" این سه فعال زن پس از آزادی به کشورهای خود باز خواهند گشت."
این سه فعال فمینیستی پیش از این در دادگاه نسبت به عملکرد خود، از مردم و دولت تونس عذرخواهی کرده و به دادگاه قول داده اند به چنین اعمالی در این کشور اقدام نکنند.
جوزیفن مرکمان فمینیست آلمانی گفته است:" من از عملکرد خود عذر خواهی می کنم."
"پولین هیلی" دیگر فعال این گروه که اهل فرانسه است در دادگاه اظهار داشت:"گمان نمی کردیم که این اقدام اینگونه مورد غضب تونسی ها قرار گیرد، هزگر آن را تکرار نخواهیم کرد."
در همین حال گروه فمینیست ها در کشور بلژیک به سوی خودروی نخست وزیر تونس حمله بردند، که با مقاومت محافظان خودروی مقام تونسی روبرو شدند.

0 comments:

Post a Comment