به گزارش خبرگزاری فرانسه المهدی که رهبری "حزب امت" سودان را برعهده دارد در سال 1989 در پی کودتای عمر البشیر قدرت را به رژیم کنونی سودان واگذار کرد.
بر اساس این گزارش المهدی اظهار داشت:" حزب امت خود را برای سرنگونی رژیم استبداد و فساد البشیر آماده کرده است."
وی در عین حال بر ضرورت مسالمت آمیز بودن اعتراضات مخالفان تاکید کرد.
رهبر"حزب امت" سودان در سخنرانی خود تاکید کرد که " تلاش برای براندازی رژیم با توسل به زور نتیجه معکوس خواهد شد و تنها راه مقابله با این رژیم انتفاضه مسالمت آمیز مدنی است."
گفتنی است که پس از انتخابات 1986، صادق المهدی دولت ائتلافی در سودان تشکیل داده بود اما پس از سه سال یعنی در 30 ژوئن 1989 دولت وی توسط کودتای نظامی عمر البشیر و یارانش سرنگون شد.