• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 7, 2013

مداح جنجالی از قالیباف حمایت کرد

Posted by UNITY4IRAN On 3:14 PM No comments

قانون: عبدالرضا هلالی (مداح) در خصوص دلیل حمایتش از قالیباف گفت: هدف ما انتخاب شخصی است که سرباز خوبی برای ولایت باشد. لذا می خواهیم رئیس جمهوری که انتخاب می کنیم هماهنگ ترین فرد با رهبر معظم انقلاب باشد.
ما با بررسی تمامی کاندیدا ها و بررسی ملاک های مقام معظم رهبری و بررسی سوابق و عملکرد آنها در تقابل با رهبری آقای قالیباف را بهترین کاندیدای ریاست جمهوری دیدیم.
به گزارش بهارنیوز، وحید یامین پور مجری کنارگذاشته شده سیما هم در یادداشتی نوشت: راستش را بخواهید من فقط در چشم های دو نفر برق رقابت و جدیت در فتح انتخابات را می‌بینم: جلیلی و قالیباف؛ بقیه خودشان هم باور ندارند که برای چه چیزی رقابت می کنند.

0 comments:

Post a Comment