محمد باقری بنابی و محمدحسن آصفری دو نماینده مجلس ایران گفته‌اند نحوه برگزاری نخستین دور از مناظره میان نامزدهای انتخابات در تلویزیون مثل برنامه طنز "خنده‌بازار" و یک مسابقه تلویزیونی بوده است.
نخستین مناظره نامزدهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر روز جمعه 31-5-2013 برگزار شد. 
به گزارش دیگربان، محمد باقری بنابی٬ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه گفته که این مناظره "یک برنامه خنده بازار" بود و صدا و سیما باید به خاطر این برنامه از مردم عذرخواهی کند.
طبق این گزارش بنایی افزود: "اکثر مردم، رویکرد این برنامه را به یک سوژه طنز تبدیل کرده‌اند و مثلاً می‌گفتند در مرحله بعد که بحث فرهنگ و هنر موضوع مناظره است، از کاندیداها می‌خواهند که نقاشی بکشند."
وی اظهار کرده که "اگر مناظرات به این روش ادامه پیدا کند، وهن کشور و کاندیداهای ریاست جمهوری است زیرا در شأن آن‌ها نیست که تست حل کنند یا شرح عکس بگویند."
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که "شیوه مناظراتی که صدا و سیما برگزار کرد، آدم را یاد برنامه‌های تلویزیونی منوچهر نوذری می‌انداخت."
امیر خجسته٬ رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ضمن انتقاد از نحوه برگزاری مناظره نامزدهای ریاست جمهوری، اظهار کرده است: "نخستین دور مناظره‌ها در شان مردم و نامزدها نبود."
محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس هم با تاکید بر لزوم بازنگری صدا و سیما در برگزاری مناظره‌های انتخاباتی گفته است: "این شیوه برگزاری مناظره به شکلی نیست که مخاطب به جمع بندی و مقایسه برسد."