• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 9, 2013

اعتراض خانواده‌ زندانیان سیاسی به بازرسی بدنی غیرمتعارف

Posted by UNITY4IRAN On 10:08 PM No comments

بازرسی بدنی زننده ی زنان، دختران و دختر بچه های خانواده های زندانیان سیاسی زن، توسط حراست زندان اوین باعث اعتراض شدید خانواده ها در سالن ملاقات زندان اوین شد.
به گزارش کلمه، صبح امروز مامور بازرسی خانواده های زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین که ملاقات حضوری داشتند به طرز بیشرمانه و غیرانسانی اقدام به بازرسی بدنی دختر بچه ها تا بانوان مسن کرد که با واکنش شدید خانواده ها مواجه شد.
بر اساس این گزارش در طول ساعت ملاقات خانم ها اظهار می کردند که پس از بازرسی احساس تحقیر و شرم کرده و حس بدی داشته اند. همچنین دختر نسرین ستوده در تمام مدت ملاقات گریه می کرده است.
به گفته ی خانواده های زندانیان سیاسی این ملاقات عملا تبدیل به صحنه ی اوقات تلخی و گرفتگی خانواده ها شد.
از زمان انتصاب رشیدی به ریاست زندان اوین جو امنیتی شدیدتری که گاهی اوقات به مرز بی اخلاقی می رسد، در زندان اوین حاکم شده است.
به گفته ی یکی از اعضای خانواده ها امروز نیز مامور بازرسی در مقابل اعتراض خانواده ها اعلام کرده که مسئولین حراست زندان از ما خواسته اند که این گونه بازرسی کنیم. خانواده ها نیز در پاسخ اعلام کردند ضمن پیگیری رفتار امروز، در صورت ادامه ی روند کنونی از ملاقات خودداری خواهند کرد.

0 comments:

Post a Comment