• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, June 25, 2013

عدم درمان، منجر به مرگ فجیع ۲ زندانی در زندان مرکزی بندرعباس گردید

Posted by UNITY4IRAN On 2:36 PM No comments

بنابه به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » ۲ زندانی بی دفاع در زندان مرکزی بندرعباس به دلیل عدم درمان و در حالی که ساعتها زجر می کشیدند جان سپردند.
روز شنبه ۱ تیر ماه ۲ زندانی که مدتها از عوارض بیماری که در زندان به آن دچار شده بودند رنج می بردند و در حالی که ساعتها درد و زجر می کشیدند در مقابل چشمان همبندیانشان جان سپردند و علیرغم در گذشت آنها، جسدشان ساعتها در بند باقی مانده بود و به سردخانه و یا بهداری زندان منتقل نمی شد.
زندانی عباس سرد علیزاده از بند ۸ زندان مرکزی زاهدان از شب قبل از فوت تا صبح روز بعد در حمام این بند از درد به خود می پیچید و ناله سر می داد و در خواست خودش و سایر همبدیانش برای انتقال به بهداری زندان و درمان او بدون پاسخ ماند تا در نهایت بامداد روز شنبه در حمام بند جان سپرد. جسد این زندانی ساعتها در بند به حال خود رها شده بود و حتی جسد او به سردخانه یا مکان دیگری منتقل نشد.
زندانی دیگری به نام حسن یوسفی از ناحیه شکم ، کلیه و معده دردهای شدیدی داشت ولی از انتقال او به بهداری و درمان وی خوداری کردند تا اینکه بعد از مدتی در سلولش جان سپرد.
عدم درمان و نبود دارودر بهداری زندان و تامین دارو توسط خود زندانی، عدم  بهداشت در بندها و سلولها، نبود مواد بهداشتی، بالا زدن فاضلاب ها در بند و بوی تعفن که سلولها و بندها را فرا گرفته است، گرمای شدید تابستان و عدم وجود دستگاههای خنک کننده کافی، ازدحام بیش از ظرفیت در سلولها و بندها و ده ها موارد دیگر باعث شده است که وضعیت فاجعه باری در زندانها و به خصوص زندلن بندرعباس ایجاد کند و جان هزاران زندانی را در معرض خطر مرگ قرار دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم رسیدگی پزشکی در زندانهای ولی فقیه که منجر به گرفتن جان زندانیان سیاسی و عادی در زندانها می شود را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خوستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه و آخوندهای همدست وی بخصوص آخوند صادق لاریجانی و آخوند مصلحی به دادگاه های بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران
۴ تیر ۹۲ برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment