• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, June 27, 2013

شهروند بهایی از زندان آمل آزاد شد

Posted by UNITY4IRAN On 10:09 AM No comments

هوشنگ فناییان شهروند بهایی ساکن آمل که در حال گذراندن محکومیت خود بود، روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه سال جاری از زندان آمل آزاد شد.
به گزارش دانشجونیوز، دیروز بنابر قانون آزادی مشروط با آزادی هوشنگ فناییان، شهروند بهایی ساکن آمل، موافقت به عمل آمد و وی آزاد شد.
فناییان در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۸۹ بازداشت و به اتهام شرکت در جلسه "ضیافت" (جلسه مذهبی مختص بهاییان) و عضویت در جامعه بهایی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی همچنین به اتهام "تبلیغ علیه نظام" نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و در مجموع مدت محکومیت وی به ۴ سال حبس تعزیری افزایش یافت.
گفتنی است که وی یک سال از مدت زمان محکومیت خود را دز زندان آمل سپری کرد و پس از آن برای گذراندن ادامه محکومیتش به زندان بابل منتقل شده بود.

0 comments:

Post a Comment