• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 14, 2013

گفتگوی یورونیوز با منصوراسانلو، فعال کارگری

Posted by UNITY4IRAN On 2:30 PM No comments

یورونیوز: منصور اسانلو یکی از معروفترین رهبران اتحادیه های کارگری در ایران است که ریاست سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه را برعهده داشت.
در پی اعتراضات کارگری سال 1384، بازداشت شد و طی سالهای پس از آن نیز بارها به زندان افتاد و مورد شکنجه قرار گرفت. وی دو سال پیش، به دلیل وخامت وضعیت سلامتی، از زندان آزاد شد. او سال گذشته بطور غیرقانونی از مرز عبور و در ترکیه درخواست پناهندگی کرد.
چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران، با او در خیابانهای آنکارا، پایتخت ترکیه، همراه شدیم در حالی که برای دیدن دوستانش عازم استانبول بود. او همچنان خود را به مبارزه برای احقاق حقوق کارگران ایرانی متعهد می داند.
در این گفتگو، منصور اسانلو از وضعیت اقتصاد، تاثیر تحریم ها، جنبش کارگری و نیز از انتخابات ریاست جمهوری سخن می گوید.

0 comments:

Post a Comment