به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، غیبت از خدمت سربازی برای این افراد محاسبه نخواهد شد و در صورتی که آنان دارای شرایط معافیت باشند نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.