• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 2, 2013

برای روز میلاد صدای سبز، آریا آرام نژاد

Posted by UNITY4IRAN On 8:20 PM No comments

آریا آرام نژاد کسی‌ است که "برای لمس آزادی تنش بدجوری میخواره"
صدای سبز روزهای سبز و سیاه ما بوده و هست ...
او همیشه ایستاده و نوای قلب ما شده ...
آریا امروز در پایان ۳۰ سالگی اینگونه می‌نویسد؛
چه تلخه سی ساله شدن ، تو برزخ ناباوری ...
وقتی که رو جنازهء آرزوهات شناوری !
و اما آریای عزیز تو را دوست داریم و در این لحظات می‌خواهیم تمام آنچه را که آرزو داری در همین روزهای پیش رو تجربه کنی‌....
روزی خواهد رسید که با صدای گرمت نوید سپیده دم ایران عزیز را خواهی‌ داد و همگان خواهند دید که سیاهی به انتها رسیده....
تا آن روز فریاد ما، فریاد اتحاد خواهد بود ....
زادروزت خجسته باد

از طرف؛
اتحاد برای ایران:

ایرانیان فیسبوک:

ایران عزیز:

به یاد محمد مختاری:

حمايت از هنرمندان سبز:

دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت:

سپیده دم:

کمپین حمایت از احمد زید آبادی:

کمپین حمایت از رامین پرچمی:

کمپین حمایت از شیوا نظر آهاری:

کمپین درخواست از هنرمندان برای شکستن سکوت:

هواداران آریا آرام نژاد:0 comments:

Post a Comment