• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 5, 2013

هزاران تظاهرکننده با فراخوان سندیکاها در میدان تقسیم حاضر شدند

Posted by UNITY4IRAN On 6:21 PM No comments

رادیو فرانسه: در ششمین روز ناآرامی های ترکیه، تنش همچنان میان بخش ناراضی جامعه و نهاد نخست وزیری و پلیس ادامه دارد.
رهبران اپوزیسیون که طی پنج روز در خیابان های شهرهای بزرگ کشور دولت اسلامگرای "توسعه و عدالت" را به چالش خوانده بودند، امروز، در پاسخ به پوزش خواهی معاون نخست وزیر، اعلام داشتند که خواستار برکناری روسای پلیس چند شهر از جمله استانبول و آنکارا، کانون های اصلی اعتراضات هستند.
بلنت آرینچ، معاون نخست وزیرترکیه روزسه شنبه، دیروز، طی یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن پذیرش زیاده روی پلیس در برخورد با تظاهرکنندگان از آنانی که به گفته وی دچار خسارت شده اند، پوزش خواست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عیوب مومچو، سخنگوی معترضین امروز در پایان دیدار با معاون نخست وزیر در آنکارا اعلام داشت که اپوزیسیون حکومت در حال حاضر خواستار برکناری روسای پلیس در شهرهائی هستند که در آنها نیروهای انتظامی به سرکوب مردم پرداخته است.
لازم به یاد اوری است که طی شش روز تظاهرات اعتراضی در شهرهای گوناگون ترکیه دو تن کشته، صدها نفر زخمی و حدود دو هزار نفر دستگیر گردیدند.
امروز، در ششمین روز این تظاهرات، با فراخوان دو سندیکای بزرگ صنایع ترکیه ظهر امروز هزاران نفر با پیوستن به اعتراضات مردمی در میدان تقسیم کانون اعتراضات عمومی  خواستار استعفای دولت شدند.
یکی از این دو سندیکای سراسری با بیش از دویست هزار عضو فعال و غیرفعال روز گذشته نیز با انتشار فراخوانی اعتصاب خود را آغاز کرده بود، بامداد امروز سندیکای کارکنان و مستخدمین دولت تحت عنوان "سندیکای کارگران انقلابی"  با انتشار فراخوانی اعلام داشت که به پیروی از خواست مردم از ظهر امروز به تظاهرات و اعتصابات می پیوندد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در ساعات ظهر امروز میدان تقسیم بار دیگر به کانون گردهمائی معترضین و بیان خواست های عمومی شده است.
خبرگزاری فرانسه در آغاز تظاهرات امروز شمار حاضرین در میدان تقسیم را بیش از ده هزار نفر گزارش کرده است. بنا براین گزارش تظاهر کنندگان شعارهائی علیه رجب طیب اردوغان سر داده اند.
در این میان خبرگزاری فرانسه در یک گزارش جمع بندی از رویدادهای یک هفته اخیر ترکیه به نبرد قدرت در پشت پرده سیاست می پردازد و می نویسد: آنچه که امروز در ترکیه جریان دارد علاوه بر نارضائی های سیاسی و اجتماعی به نوعی نبرد قدرت میان عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر نیز هست.
خبرگزاری فرانسه می افزاید عبدالله گل تمام کوشش خود را برای ایجاد جو تفاهم و تعامل به کار برده است، در حالی که طیب اردوغان نخست وزیر با حفظ مواضع رادیکال خود تظاهراکنندگان را "باند اخلاگران" توصیف کرده است.
خبرگزاری فرانسه می نویسد: در پشت پرده درعین عضو و رهبری حزب واحد "توسعه و عدالت" دو شخصت بلند پایه ی کشور در یک مسابقه ی رقابتی چشم به انتخابات سال دو هزار و چهارده دوخته اند، زیرا عبدالله گل بدون اعلام رسمی خواستار احراز پشت نخست وزیری کشور است.

0 comments:

Post a Comment