• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 7, 2013

همسر کشیش زندانی در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل

Posted by UNITY4IRAN On 2:51 PM No comments

نغمه همسر سعید عابدینی کشیش زندانی مقیم امریکا در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حاضر شد، وی طی سخنانی خواستار آزادی همسرش شد.
به گزارش « محبت نیوز» خبرگزاری CBN NEWS خبر داد، کاخ سفید و وزارت امور خارجۀ امریکا یکبار دیگر از ایران خواستار آزادی کشیش سعید عابدینی شدند که بخاطر ایمان مسیحی خود در زندان می باشد.
سعید عابدینی، بخاطر بشارت پیغام انجیل در حال گذراندن محکومیت خود، هشت سال حبس در یکی از مخوف ترین زندان های جهان ( اوین ) می باشد.
در روز دوشنبه 13 خرداد سالجاری، همسر این کشیش زندانی در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حاضر شد و خواستار آزادی همسرش شد.
او به شورا گفت: "چرا سعید در زندان است؟ زیرا که او حقوق خود را بعنوان یک انسان از جمله آزادی مذهب ، بیان و تجمع صلح آمیز به جا آورده است"، امیدوارم که امروز حضور من در اینجا به آنانی که بخاطر حمایت نشدن آزادی هایشان از سوی دولت رنج می برند ، کمک کند."
کشیش 33 سالۀ متولد ایران، در زندان تحت شکنجه می باشد.
او شهادت می دهد که حداقل در دو زمان خاص، مقامات ایرانی همسر ایشان را شکنجۀ بدنی داده اند و این شکنجه ها باعث شد تا همسرش خونریزی داخلی کند.
کاخ سفید گفت: " در روز دوشنبه "شدیدن نگران" وضعیت بد سعید عابدینی شدند و قول دادند که برای آزادی او و تا زمانی که به خانه نزد خانوادۀ خود برگردد، اعمال فشار کنند و همچنین وزارت امور خارجۀ امریکا نیز همین عقیده را داشت.
Wendy Sherman، مذاکره کنندۀ هسته ای وزارت امور خارجه گفت: "ما ادامۀ نقض حق جهانی آزادی در خصوص مذهب را توسط ایران محکوم کرده و از مقامات ایرانی می خواهیم که به حقوق بشر آقای عابدینی احترام گذاشته و او را آزاد کنند."
نغمه همسر سعید عابدینی تأکید کرد: "به هر طریق و از هر کانالی که می توانیم به اعمال فشار ادامه خواهیم داد."
اما تنها سعید نیست
طی هفته گذشته، مقامات ایرانی بزرگترین کلیسای فارسی زبان را تعطیل کرده و کشیش "روبرت آسریان" از رهبران شورای کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران را نیز در حین جلسه دعا بازداشت کردند. حداقل کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده است و مقامات ایران افراد یا گروههایی را که به نظر آنها خطرناک می باشند، مثلن رشد کلیساهای مسیحی را هدف قرار می دهند.
درست قبل از پایان سخنرانی در سازمان ملل ، نغمه در فیس بوک گفت که می خواهد از حضور خود برای کاشت بذرهای پیغام انجیل در حضور مخاطبان جهانی استفاده کند.
نغمه چنین نوشت: "جمهوری اسلامی سعید را در زندان نگه داشته است زیرا که سعید به بخشش گناهان از طریق عیسی مسیح ایمان دارد و هر کسی که این نوع بخشش گناهان را بپذیرد می تواند با خدای آرامش و محبت آشتی کند". این خدای آرامش است که همۀ ما بدنبال او هستیم.

0 comments:

Post a Comment