• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 19, 2013

نامه زندانی سیاسی به رئیس جمهوری که خود را منتخب می داند؟

Posted by UNITY4IRAN On 7:20 PM No comments

نامه زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی از زندان مرکزی زاهدان به رئیس جمهوری که خود را منتخب می داند جهت انتشار در رسانه ها و اطلاع عموم در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است.
متن نامه به قرار زیر می باشد:
آقای روحانی با سلام،
بنده به جرم کرد و سنی بودن به ۱۰ سال تبعید در زندان مرکزی زاهدان محکوم شده ام. ۵ سال است در اسارت و شکنجه گاهها تحمل مصائب می نمایم به همین خاطر در انتخابات شرکت نکردم و قطعا اگر بیرون هم بودم شرکت نمی کردم.
می دانید مردم محروم و رنج دیده ایران همانگونه که ادعا می کنید  که به شما رای داده اند به خاطر چی است؟
مردم دردهای زیاد دارند، مردم حقوق شهروندی می خواهند، اصلاحات و آزادی می خواهند، از خفقان و استبداد و بی عدالتی ها خسته شده اند، اگر در جهت استحقاق و رفع درد مردم گام برندارید و به وعده هایت عمل نکنی قطعا گناهکار خواهی شد.
اما من زندانی که در دورترین منطقه ایران و با مسافت ۳۰۰۰ کیلومتر دور از خانواده ام در زندان می باشم می خواهم بدانی برای چه و به کدام گناه با من و امثال بنده چنین رفتار کرده اند؟
بسیاری هستند که در زندانها به تهمتهای ناروا از قبیل جرائم امنیتی، صرفا به دلیل داشتن عقاید مذهبی و ملی و عقیدتی در زندانها بسر می برند و کسی به داد آنها نرسیده است. هر چند که شما عضو شورای امنیت ملی هستید و از تمامی سرکوبگریها  مطلع بوده و هستید.
از دوستان بین المللی و افراد فعال حقوق بشر و افراد آزادیخواه می خواهم نامه سرگشاده اینجانب را در سطح گسترده ای انتشار نمایند. چون من می دانم در زندان، نامه من هیچگاه به دست مسئولین ایران نخواهد رسید.
زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی
 زندان مرکزی زاهدان
۲۹ خرداد ۱۳۹۲

0 comments:

Post a Comment