• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 3, 2013

سومین روز اعتصاب کارکنان شرکت آمازون در آلمان

Posted by UNITY4IRAN On 1:42 PM No comments

یورونیوز: کارکنان آمازون، شرکت آمریکایی تجارت الکترونیک در آلمان، برای سومین روز طی سه هفته گذشته دست به یک اعتصاب 24 ساعته زدند.
آنها به شرایط کاری و پایین بودن دستمزدهای خود اعتراض داشته و خواهان افزایش حقوق و پاداش کار شبانه هستند.
آنها همچنین معتقدند که باید دارای شرایط برابر کاری با دیگر شرکتهای فعال در زمینه توزیع و فروش آنلاین باشند.
سندیکای وردی ضمن خودداری از امضای کنوانسیون عمومی شرایط کار، خواهان اعتصاب کارکنان مراکز “لایپتسیگ” و “باد هرسفلد” شده است.
شرکت آمازون نه هزار کارمند در آلمان دارد.

0 comments:

Post a Comment