• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 21, 2013

شکایت یکی از فعالان حقوق دراویش علیه قاضی صلواتی

Posted by UNITY4IRAN On 6:41 PM No comments

مصطفی عبدی از فعالان حقوق دراویش نسبت به تخلفات قاضی صلواتی در جریان رسیدگی به پرونده و صدور حکم سه سال حبس برای خود به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد.
به گزارش مجذوبان نور، مصطفی عبدی از فعالان حقوق دراویش که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین به سر می برد، پس از محکومیت توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور از طریق فعالیت در سایت مجذوبان نور به تحمل سه سال حبس تعزیری، در شکوائیه ای به دادستان انتظامی قضات، ضمن اعلام عدم تجدید نظرخواهی نسبت به حکم صادره، پرده از تخلفات قاضی صلواتی برداشت.
در ابتدای این شکایت این درویش علیه قاضی پرونده اش، خطاب به دادستان انتظامی قضات آمده است: «نظر بر اینکه تجدید نظر خواهی و تقاضای بررسی مجدد پرونده را تنها در شرایطی ممکن می دانم که محکمه ای صالح توسط قاضی مستقل و عادل و پایبند به قانون خصوصا ملتزم به اصل مترقی برائت و بدون غرض ورزی و دلبستگی به قدرت و وابستگی به مراکز امنیتی و اطلاعاتی تشکیل و گوش شنوا و وجدان بیداری برای دفاعیات اینجانب وجود داشته باشد، تا مهیا شدن چنین شرایط قانونی امیدی به قبول تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه صادره ندارم».
آقای عبدی در ادامه به شرح تخلفات قاضی صلواتی پرداخته و مواردی همچون تشدید غیرقانونی قرار تامین کیفری در جلسات پایانی دادرسی، عدم پذیرش وکلا در جلسه محاکمه و عدم رسیدگی توامان به پرونده های اتهامی مباشیرین و معاونین، عدم اطلاع قاضی از قوانین و مبانی قضایی و عدم رعایت اصل بی طرفی توسط قاضی را به عنوان بخشی از تخلفات قاضی صلواتی در پرونده در پرونده اتهامی خود اعلام کرد و از دادسرای انتظامی قضات خواسته است ورق پایانی این کتاب ستم بار را برای همیشه ببندید چرا که چشم پوشیدن، بر ستم و قانون گریزی منجر به فروغلتیدن عدلیه در قعر دره تاریک بی عدالتی و ظلم خواهد شد.
گفته می شود آقای عبدی از وکلای مدافع خود نیز خواسته است تا زمانی که دادگاه انقلاب خود را ملزم به رعایت قانون نداند و موانع موجود مرتفع نگردد، حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادره را ندارند.
مصطفی عبدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) برای این درویش گنابادی صادر شده است.
مصطفی عبدی به همراه بیش از ۱۵ تن دیگر از دراویش گنابادی و وکلا و پرسنل سایت مجذوبان نور در شهریور سال ۹۰ در تهران بازداشت و نزدیک به ۱ ماه را در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین نگهداری و مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با کفالت آزاد شد، اما پس از آن وقتی در دادگاه خود، به نحوه دادرسی به پرونده‌اش توسط قاضی صلواتی اعتراض کرد، ملزم به تشدید قرار و گذاشتن وثیقه ۱۰۰ میلیونی شد، که در پی آن در اسفند سال ۹۰ با امتناع از تودیع وثیقه، روانه زندان اوین شد.

0 comments:

Post a Comment