• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 16, 2013

یک سایت اصولگرا: قربانی احمدی‌ نژاد شدیم

Posted by UNITY4IRAN On 1:29 PM No comments

رادیو فرانسه: سایت الف، نزدیک به احمد توکلی نماینده مجلس و یکی از چهره‌های اصولگرا، در یادداشتی تحلیلی، به مرور دلایل شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته است.

الف امروز به عنوان آخرین یادداشت انتخاباتی خود نوشت: «این انتخابات یك پیام ساده داشت و آن هم اعتراض بود. اعتراض به وضع موجود پیام صریحی بود كه از صندوق های رای بیرون آمد. اعتراض مردم به وضعیت اقتصادی بود، به مشكلات معیشتی بود. اعتراض به دروغگوئی و پنهان كاری بود. اعتراض به افراط در شعار و ذبح كردن مصالح نظام پای ژست های كودكانه ظاهرگرایان بود. اعتراض به محدود كردن آزادی ها بود. اعتراض به سانسور و فشار بر مخالفین بود. اعتراض بر اقتدار گری و قیم مآبی بود. اعتراض بر بگیر و ببندهای سلیقه ای بود. برای فریاد كردن این اعتراض نیز به اصولگرایان اعتماد نكردند.»

این سایت دلائل این بی اعتمادی را عدم شفافیت و صداقت اصولگرایان، دانسته و نوشته است: «اصولگرایان باید صراحتا اشتباه خود را بپذیرند و قبول كنند كه حداقل 4 سال اقلیت هستند و به سبك یك جریان منتقد دلسوز و خیراندیش با دولت حاكم تعامل كنند. از طرفی باید آسیب شناسی و تلاش كنند تا با هویت سازی مجدد، اشتباهات گذشته را اصلاح و با رنگی مردمی تر پای به صحنه گذارند.»

سایت الف در ادامه، چند عامل مهم را برای شكست اصولگرایان نام برده است: تفرقه اصولگرایان و فهم ناردست از وحدت، مماشات با احمدی نژاد و بدرفتاری با اصلاح طلبان.

این سایت نوشته است: «بخشی از جریان اصولگرائی جز به حذف اصلاحات به چیز دیگری فكر نمی كرد. گو اینكه با حذف سران جریان اصلاحات بدنه نیز حذف می شود. بی توجهی وصف ناپذیر نسبت به پایگاه اجتماعی افراد و گروه ها همواره وبال گردن برخی بزرگان اصولگرا بوده است.»

الف ادامه داده: «غرض از جریان اصلاحات فقط اصلاح طلبان نیست؛ منظور جریان اعتراض است. بد سلیقگی در برخورد با جریان معترض و امنیتی كردن فضای رسانه ی و محدود كردن تشكل های دانشجویی و اساتید دانشگاه ها و بستن رسانه های مخالف و غیره و سكوت قاطبه اصولگرائی باعث شد مردم به گزینه دیگری فكر كنند.»

0 comments:

Post a Comment