• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 14, 2013

این سگ شب را در کنار نوزاد رها شده نگهبانی داد

Posted by UNITY4IRAN On 2:42 PM No comments

پایگاه خبری آذربایجان: یک سگ گله در نزدیکی پایتخت غنا، شبی را برای نگهداری از یک نوزادی که توسط پدر و مادرش در زیر یک پل رها شده بود گذراند.
مقامهای غنا می گویند باز نگشتن این سگ به مزرعه، باعث شد صاحبان وی در جستجوی او برآیند و تمام شب مزارع و بیشه های اطراف را زیر پا بگذارند.
ساعتها بعد از ناپدید شدن این سگ، صاحبانش او را در زیر پلی در نزدیکی مزرعه یافتند، در حالی که مشغول مواظبت از نوزادی بود که حتی بند نافش هنوز قطع نشده بود.
عکس از همان سگ و نوزاد می باشد.

0 comments:

Post a Comment