• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, June 15, 2013

ضرب و شتم زندانیان بی دفاع به دلیل عدم شرکت در انتخابات

Posted by UNITY4IRAN On 12:28 PM No comments

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » زندانیان سیاسی و عادی زندان مرکزی زاهدان انتخابات ریاست جمهوری را قاطعانه تحریم کردند.
 روز جمعه ۲۴ خردادماه از حوالی ساعت ۰۸:۳۰ صندوق سیار انتخابات به تمامی بندهای زندان مرکزی زاهدان که ۸ بند می باشد  مراجعه کردند و پس از ساعتها تهدید و تطمیع کمتر از ۲۰ نفر در رای گیری شرکت کردند.
مسئولین صندوق رأی که با کمتر از ۲۰ رأی مواجه شده بودند، شروع به فحاشی و تهدید زندانیان نمودند و به آنها گفتند  که برید گم شوید که به ولایت پشت کرده اید.
این در حالی است که بیش از ۳۰۰۰ هزار زندانی در زندان مرکزی زاهدان زندانی  می باشند.
صبح امروز برای انتقام گیری از زندانیان بی دفاع پاسدار بندها به بهانه های مختلف زندانیان را مورد توهین و ضرب و جرح جسمی قرار می دادند.
یک زندانی در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان بی دلیل مورد یورش ۲ پاسداربند قرار گرفت. او را در مقابل چشمان سایر زندانیان مورد فحاشی و ضرب و جرح قرار دادند. این ۲ پاسداربند، این زندانی را به سلولی منتقل کردند و به مدت ۱۰ دقیقه آماج مشت و لگدهای خود قرار دادند.
پاسداربندهایی که در ضرب و جرح شرکت داشتند به نام های غلاسی و موصلی هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضرب و شتم زندانیان بی دفاع به دلیل عدم شرکت در انتخابات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندها به دادگاه های بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۵ خرداد ۹۲ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳

0 comments:

Post a Comment