• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, June 22, 2013

تدابیر شدید امنیتی در محلات "پرنسل" سپاه پاسداران در مریوان

Posted by UNITY4IRAN On 11:31 AM No comments

نیروهای رژیم در شهر مریوانط محلات اسکان پرسنل، مقامات و فرماندهان سپاه پاسداران را به شدت امنیتی نمودەاند.
به گزارش وب‌سایت کُردستان میدیا، اماکن و شهرک‌های اسکان فرماندهان و درجەداران سپاه پاسداران رژیم ایران در مریوان از سوی نیروهای رژیم ایران به شدت امنیتی شدەاند.
اطراف خیابان ادارەی برق که اکثراً از خانە‌های سازمانی تشکیل شدەاند از سوی نیروهای رژیم امنیتی شدە است و این نیروها اطراف این منازل را با سیم خاردار گرفتە و حتی برخی از دیوارها را نیز مرتفع‌تر کردەاند.
به گفتەی یکی از شهروندان مریوان، رفت‌وآمد شهروندان از این خیابان نیز قدغه شدە است.
این شهروند در ادامه گفت: "سپاه پاسداران برای اعضا و پرسنل خود در مریوان فروشگاهی دایر نموده است و به تمامی اعضای سپاه پاسداران اعلام نموده است که وسایل مورد نیاز خود را از این فروشگاه خریداری کرده و به بازارهای شهر و اماکن عمومی مراجعه نکنند".
وی در ادامه عنوان كرد: "تاکنون چندین کار ناشایست و مشکل اجتماعی از سوی خانوادەهای نیروهای ارتش و سپاه پاسداران رژیم ایران در مریوان آشکار شدە است".

0 comments:

Post a Comment