• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 7, 2013

وزیر کشور: امکان دخالت در انتخابات متصور نیست

Posted by UNITY4IRAN On 2:10 PM No comments

رادیو فرانسه: مصطفی محمدرضا نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 92 گفت: سازو کار انتخابات در جمهوری اسلامی آنقدر خدشه ناپذیر است که امکان دخالت در هیچ یک از مراحل متصور نیست.
وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز جمعه هفدهم خرداد در نماز جمعه تهران، متذکر شد: «حضور بیش از 30 باره مردم پای صندوقهای رای نه تنها حاکی از مردم سالاری دینی و اتکای نظام به خواست مردم و جایگاه و مقبولیتش نزد ملت است، بلکه بیانگر نقش اساسی مردم در تصمیم گیری ها است.
مصطفی محمدرضا نجار، در حالیکه که تاکید بر "اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و انتخابات" داشت، تاکید کرد: دشمن، فریبکارانه و مزورانه درصدد زیر سوال بردن انتخابات هستند در حالیکه سازوکار انتخابات در جمهوری اسلامی آنقدر خدشه ناپذیر است که امکان کوچکترین دخالتی در هیچ کدام از مراحل آن متصور نیست.
وزیر کشور با ارائه گواهی نسبت به ادعای خود گفت: شاهد این مدعا این است که از دل هر انتخابات، رئیس جمهوری متفاوت با گرایش دولت وقت برآمده است.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، هم در جمع گروهی از هواداران حسن روحانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم برقراری ائتلاف، گفت: همه باید راه ائتلاف را پیش ببریم و قطعا تا سه روز آینده نتیجه ائتلاف مشخص خواهد شد.
علی یونسی ضمن انتقاد از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، گفت: متاسفانه طیفی در کشور هستند که حکومت را محدود به جمع خودشان می کنند و بانیان نظام را رد صلاحیت می کنند.
وزیر اطلاعات دوران اصلاحات تاکید کرد که این طیف "منطقشان فقط زور است و روحانیونی هم دارند که می گویند انتخابات معنی ندارد و در اسلام چیزی بعنوان انتخابات وجود ندارد.
علی یونسی خاطرنشان کرد: من احساس خطر می کنم و این مسیر باید یک جائی متوقف شود و فقط آقای هاشمی یا روحانی می توانند این کار را بکنند.

0 comments:

Post a Comment