• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 12, 2013

خودداری از صدور ویزا برای تعدادی از خبرنگاران غربی؛ شرایط دشوار گزارشگری در تهران

Posted by UNITY4IRAN On 11:25 AM No comments

کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مطلع شده است که بسیاری از خبرنگارانی که برای حضور در تهران و پوشش خبرهای مربوط به انتخابات درخواست ویزا کرده بودند، با جواب ردمقامات ایرانی از سفر به ایران بازماندند.
چهار خبرنگار از کشورهای مختلف به کمپین گفتند که علی رغم درخواست ویزا حتی تا نزدیک به دوماه پیش از انتخابات، جواب نهایی برای دریافت ویزا تا اوائل هفته آخر به تعویق افتاد و به آنها گفته نشده که چرا با درخواستشان مخالفت شده است.
در هشتم خرداد محمدحسینی وزیر ارشاد خواستارآن شد که نظارت امنیتی بیشتری بر پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری انجام شود. همان زمان  سرپرست اداره کل رسانه های خارجی وزارت ارشاد  گفت که بیش از ۲۰۰ خبرنگار از ۱۰۵ رسانه و ۲۶ کشورجهان خواستار ورود به ایران و پوشش خبرهای انتخابات شده‌اند.
اما مقامات ایرانی اشاره ای نکردند چندین تن از این افراد موفق به اخذ ویزا شده اند. به گفته یکی از خبرنگارانی که برای او ویزا صادر نشده و خواست که نامش فاش نشود، گمان می‌کند گزارش های منتشر شده توسط خبرنگاران در سفرهای قبلی خود به ایران یکی از ملاک‌های صدور ویزا بوده است.
یکی از خبرنگاران غربی که توانسته است ویزای حضور در ایران را دریافت کند به کمپین گفت که به او ویزای یک هفته ای داده شده است وعملا با توجه به نزدیکی به زمان انتخابات واخذ دیرهنگام ویزا، عملا نمی تواند بیش از ۴۸ ساعت پس از انتخابات در تهران باشد:« به ما گفته شده است که از شهر نمی توانیم خارج شویم و در مدت حضور در تهران، مترجمی در اختیارمان قرار داده اند که حضورمان در شهر و مصاحبه با افراد باید حتما با حضور او باشد.»
برخی آژانس های مهم خبری کارکنان خود را از اینکه در خصوص نحوه گزارشگری و همچنین حضور خود در ایران به سازمان‌های حقوق بشری و یا حتی خبرنگاران دیگر  اطلاعات بدهند که حضور آنها را در ایران با مشکل مواجه کند، برحذر داشته‌اند.
یکی از این خبرنگاران به کمپین گفت: « ما تحت شرایط بسیار سختی کار می کنیم و هر لحظه ممکن است ویزای خود را به خاطر اظهار نظر در مورد وضعیتی که داریم از دست بدهیم.»

0 comments:

Post a Comment