• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 30, 2013

جان سپردن مشکوک یک جوان زندانی در زندان مرکزی زاهدان

Posted by UNITY4IRAN On 2:14 PM No comments

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » یک جوان زندانی بطرزی مشکوک در بند ۱ زندان زاهدان جان سپرد.
روز دوشنبه ۳ تیرماه جوان زندانی به نام علیرضا شه بخش حدودا ۲۳ ساله که نزدیک به ۷ سال در بند ۱ معروف به بند جوانان در زندان مرکزی زاهدان بسر می برد بطرزی مشکوک به قتل رسید.
این زندانی هنگام دستگیری ۱۶ ساله بود و در پی یک نزاع که فرزند یکی از فرماندهان سپاه به نام عبدالمجید نودی زهی  به قتل رسید او را به اتهام قتل بازداشت نمودند.
گفته می شود که بی گناهی این زندانی اثبات شده بود و خانواده مقتول رضایت داده بودند و قرار بود که روز بعد آزاد شود اما به طرز مشکوکی در بند ۱ به قتل رسید.
فرمانده فوق الذکر یکی از کسانی است که شخصا در اعدام و ترور هموطنان بلوچ نقش موثری داشته و مورد نفرت مردم منطقه  است.
پس از قتل مشکوک این جوان زندانی تمامی ارتباطات زندانیان این بند با خانواده هایشان به مدت ۵ روز قطع شده بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قتل این جوان زندانی هموطن بلوچ در زندان مرکزی زاهدان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندها و عوامل همدست او به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۹ تیرماه ۹۲ برابر با ۳۰ ژون ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment