این گزارش افزوده است که CIA برای مسلح سازی مجموعه هایی کوچک از مخالفان اسد برنامه ریزی می کند که به مدت یک ماه از آن ها به دقت تحقیق شده است.
هدف از این اقدام هم افزایش کمک های آمریکا به مخالفان میانه روی بشار اسد عنوان شده است.

''وال استریت ژورنال'' به نقل از دیپلمات ها و مسئولان آمریکایی گزارش داده است که محموله های اسلحه و تمرین های مرتبط همزمان با عزم کشورهای اروپایی برای مسلح سازی مخالفان اسد صورت می گیرد بطوریکه تا اوایل ماه آگوست آینده، مخالفان مسلح به شکل ملموسی تقویت شوند.

دیپلمات های مطلع گفته اند که انتظار می رود سازمان CIA به مدت سه هفته اسلحه سبک و موشک های ضد تانک از راه اردن به مخالفان بشار اسد واگذار کند. همچنین گروه هایی مسلح تشکیل خواهد شد تا راه برای ورود نخستین مجموعه مخالفان آموزش دیده توسط آمریکا به جنگ سوریه باز شود.

بنا بر این گزارش، نخستین مجموعه ای که اسلحه و آموزش از سوی آمریکایی ها دریافت کرده اند، از میان کسانی انتخاب شده اند که با به کارگیری اسلحه روس، آشنا هستند؛ مساله ای که زمان آموزش آن ها را کم می کند.

دیپلمات ها گفته اند که چند صد تن از مخالفان مسلح از اوایل آگوست، ماهانه وارد سوریه خواهند شد.

این گزارش به نقل از مسئولان مطلع ابراز عقیده کرده است که چهار یا پنج ماه مسلح سازی و آموزش شمار کافی از مخالفان معتدل زمان خواهد برد تا پیشرفتی قابل ملاحظه در مقابل نیروهای اسد که از سوی حزب الله لبنان پشتیبانی می شوند، به دست آورند.