• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, June 15, 2013

بی‌حجاب پای صندوق رای

Posted by UNITY4IRAN On 12:32 AM No comments

بی بی سی: گروهی از ایرانیان مخالف حجاب اجباری در شبکه های اجتماعی از زنانی که خارج از ایران زندگی می کنند دعوت کرده بودند که بدون حجاب اجباری سر صندوق های رأی حاضر شوند.

0 comments:

Post a Comment