• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, June 1, 2013

سردادن شعارهای سیاسی در جلسه سخنرانی حسن روحانی

Posted by UNITY4IRAN On 10:32 PM No comments

مراسم انتخاباتی حسن روحانی عصر امروز در همایش ستاد جوانان حامی وی در سراسر کشور که در حسینیه جماران برگزار شد.
به گزارش سحام نیوز، اما این مراسم با دخالت نیروهای امنیتی به تشنج کشیده شد به طوری که سعید الله بداشتی رئیس و مجتبی هاشمی از اعضای ستاد جوانان حامی دکتر حسن روحانی دستگیر شدند.
پیش از شروع سخنرانی صدها تن از حاضران شعارهایی در حمایت از سران جنبش سبز در حصر ” میر حسین موسوی و مهدی کروبی” و شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گرد” را دادند. همچنین سرود یار دبستانی من خوانده شد.
در ادامه در حین سخنرانی روحانی هر کجا که اشاره ای به سران جنبش سبز در حصر می شد شعار “سران در حصر ما آزاد باید گردند ” سرداده می شد.
همچنین در بخشی از سالن تعدادی از عکس های میرحسین موسوی بالا برده شد. همراه با دست نوشته هایی که محتوای ان شعار هایی بود از جمله ” آزادی و برابری” ، ” زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، ” یار دبستانی من در زندان است”، “سران در حصر ما آزاد باید گردند”، ” مرگ بر استبداد” و….
در انتهای مراسم نیز حمعیت در حین خروج از محل حسینیه شعار یا حسین میر حسین و زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند. در انتهای مراسم موتور سوارهای یگان ویژه همراه با نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی لباس شخصی کوچه های اطراف را بسته بودند.
محمد پارسی، شیرین میرکرمی، محسن رحمانی و چندین نفر دیگر جزو بازداشت شدگان هستند.

0 comments:

Post a Comment