وی تاکید کرد:" به خطر انداختن یکپارچگی سوریه راه حل ویرانگری است که اردن در هیچ شرایطی با آن موافقت نخواهد کرد."
وی افزود:" ما نسبت به تحول کشمکش داخلی سوریه به درگیری سنی- شیعی در منطقه بسیار نگران هستیم".

ملک عبدالله دوم که در لندن با "الشرق الاوسط" مصاحبه می کرد، روحانیون و سیاسیون جهان عرب و اسلام را به عدم گرایش به فرقه گرایی و سوءاستفاده از دین فراخواند.

وی هشدار داد که نباید برای فرار از مشکلات داخلی به گسترش فتنه و تبدیل آن به بحران منطقه ای متوسل شد.

وی از کسانی که به گفته او نگران ثبات منطقه هستند خواست تا از گسترش بحران سوریه به سراسر منطقه جلوگیری کنند.

پادشاه اردن با اشاره به مشکلات پناهندگان سوری در اردن افزود:" هنگامی که صدای اعتراض برادران سوری در دمشق به دلیل پناه دادن به سوری های جنگ زده علیه ما بلند شد،در پاسخ به آنها گفتیم، چگونه می توان به مادری که با کودک خردسالش از زیر آماج گلوله و بمباران گریخته پناه ندهیم."

وی افزود:"پناه دادن به سوری ها مسئله ای انسانی است و هرگز نمی توانیم مرزهایمان را بر روی آنها ببندیم".

پادشاه اردن خاطرنشان ساخت:" کمک های انسانی برای حل بحران کافی نیست، اگر به موازات آن راه حلی سیاسی جهت اعلام آتش بس، بازگشت پناهندگان و پایان قتل و خشونت وجود نداشته باشد، کمک های انسانی به تنهایی نمی تواند راه حلی برای برون رفت از بحران سوریه باشد.