• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 14, 2013

تهدید مردم کُردستان برای شرکت در انتخابات

Posted by UNITY4IRAN On 1:01 PM No comments

به گزارش وب‌سایت کُردستان میدیا، رژیم ایران در شهرهای پاوه، مریوان و بوکان همچنان مشغول تبلیغات برای کشیدن مردم به پای صندوق‌های رای است.
بوکان
افراد وابسته به رژیم ایران در مناطق مختلف و روستاهای بوکان از مردم درخواست کردەاند که در انتخابات شرکت کنند.
این افراد که از افراد اجیر شدە و وابسته به رژیم ایران هستند مردم را تهدید کردەاند که اگر در انتخابات شرکت نکنند، یارانە آنان قطع خواهد شد.
در همین رابطه از آغاز انتخابات برخی از شهروندان بوکانی به منظور عدم شرکت در انتخابات از شهر خارج شدەاند.
یکی از شهروندان اهل بوکان به وب‌سایت کُردستان میدیا گفت: " اکثر مرکزهای رای‌گیری بسیار خلوت است و کسی در انتخابات شرکت نمی‌کند".
رژیم ایران به افراد خود اعلام نموده است که صندوق‌های سیار رای‌گیری را افزایش دهند.
مریوان
شهروندان مریوان مدام در این شهر اقدام به تبلیغات در جهت تحریم انتخابات نمودەاند و در این ارتباط پوستر و تراکت تبلیغاتی پخش کردەاند.
استادیوم، چهارباغ، میدان معلم، سردوشی‌ها، پارک شهر، چهارراه بایەوە، چهارراه بیمارستان و مدارس بیهقی، اندیشه و کوثر اماکنی هستند که در آنان فعالیت تبلیغی صورت گرفتە است.
در همین ارتباط، در روستای تازەآباد و شهرک اوراز نیز فعالیت تبلیغی انجام شدە است.
از دیگر سو، به صورت مداوم پیامک‌هایی در رابطه با تحریم انتخابات و عدم شرکت مردم در انتخابات برای شهروندان فرستاده شدە است.
پاوه
در شهر پاوه افراد وابسته به رژیم بیشتر از یک ماه است شهروندان را تحت فشار قرار داده و آنان را تهدید کرده اگر در انتخابات شرکت نکنند به آن‌ها خدمات‌رسانی نخواهند کرد.
همچنین افراد وابسته به رژیم، پیامک تبلیغاتی را برای شهروندان ارسال کرده و در این پیامک‌ها، مطالبی به چشم می‌خورد که "به ملت کُرد بی‌احترامی شده است".
برای مثال در ستاد تبلیغاتی "قالیباف" پیامک را برای شهروندان ارسال کرده و در آن آمده است: "من به کُردها باور دارم چون باغیرت هستند" و همچنین در یکی از پوسترهای تبلیغاتی نوشته شده است: "رأی کُردها تنها روحانی است".
این در حالی است که بخش زیادی از مردم شهر پاوه بر این باور هستند که لازم و ضروریست انتخابات تحریم شود.
در همین رابطه، در شهر پاوه اسامی چند تن از اعضای شورای شهر در نامه‌ای نوشته شده و در آن آمده است: "آنها بومی هستند و باید مردم به آن‌ها رأی بدهند".
این اقدام رژیم ایران، مردم را خشمگین کرده و اعتراض آنان را در پی داشته است.

0 comments:

Post a Comment