• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 26, 2013

زندانی سیاسی محکوم به اعدام در شرایط حاد جسمی و محروم از درمان

Posted by UNITY4IRAN On 11:20 AM No comments

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانی سیاسی حبیب ریگی شورکی در وضعیت حاد جسمی است اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند.
زندانی سیاسی حبیب ریگی شورکی از هموطنان بلوچ می باشد او از برج ۱۲ تا به حال از ناراحتی حاد کلیه و کبد رنج می برد. کلیه وی دچار عفونت و خونریزی شده است. او از دردهای شدید، تب و لرز، سرگیجه و تاری چشمانش رنج می برد.
زندانی سیاسی حبیب ریگی بارها به بهداری زندان مراجعه نموده است اما بهداری زندان به وی و مسئولین زندان گفته است که آنها قادر به درمان وی در بهداری زندان نیستند و می بایست به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شود تا تحت درمان قرار گیرد ولی بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان زاهدان محمد مرزیه مانع انتقال وی به بیمارستانهای خارج زندان و درمان وی هستند.
خانواده زندانی سیاسی حبیب ریگی حاضر شده اند که تمامی مخارج بستری شدن و درمان فرزندشان را خود بپردازند.
از طرفی دیگر خانواده ریگی داروهای فرزندشان را با هزینه های زیاد تهیه می کنند و به بهداری زندان تحویل می دهند اما یوسفی مسئول بهداری زندان از تحویل دادن دارو به این زندانی سیاسی خوداری می کند.
زندانی سیاسی حبیب ریگی شورکی متولد ۱۳۵۹ متاهل و دارای یک فرزند می باشد. او شهریور ۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد و ۱۵ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. سپس بازجویان وزارت اطلاعات پرونده وی را به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارسال نمودند و فردی به نام ماه گلی مورد محاکمه قرار گرفت و او را به اعدام محکوم نمود.
فعالین  حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان زندانیان بی دفاع و ربودن داروهایی که خانواده های زندانیان با هزینه های زیاد برای عزیزانشان تامین می کنند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه  حقوق بشر خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت ولی فقیه  آخوند علی خامنه و سایر آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران
۵ تیر ۹۲ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment