• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 17, 2013

مسعود شمس نژاد، وکیل داگستری با قید وثقه سنگین از زندان آزاد شد

Posted by UNITY4IRAN On 2:36 PM No comments

مسعود شمس نژاد، وکیل داگستری و مدرس دانشگاه عصر روز پنجشنبه از زندان ارومیه آزاد شد.
بنا به گزارش آژانس خبری موکریان، عصر روز پنجشنبه 23 خردادماه 92، مسعود شمس نژاد با سپردن وثیقه سنگینی به مبلغ ده میلیارد ریال، پس از پنج هفته بازداشت از زندان ارومیه آزاد شد.
براساس همین گزارش شمس نژاد، به اتهام های سازماندهی تجمعات اعتراضی سال 89  ارومیه در جهت جلوگیری از اعدام، ارتباط با رسانه های خارجی و احمد شهید، هواداری از احزاب کرد مخالف نظام و ... بازداشت و زندانی بود.
در ادامه گزارش آمده است، سه شنبه هفته گذشته برای این وکیل دادگستری پس از 25 روز بازداشت در اداره اطلاعات، از طرف شعبه 6 بازپرسی دادسرای ارومیه قرار بازداشت صادر گردیده بود که دو روز بعد از آن قرار بازداشت نامبرده به وثیقه تبدیل شد.
شایان ذکر است که مسعود شمس نژاد روز پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری از طرف نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده بود.

0 comments:

Post a Comment