این در حالی است که درگیری میان ارتش آزاد و نیروهای حزب الله در شهر القصیر در مرز لبنان که از هفته پیش شدت گرفته بود ، امروز نیز ادامه یافت.
بر اساس این گزارش درگیری میان نیروهای مخالفان از یک سو و ارتش بشار اسد و نیروهای حزب الله از سوی دیگر در حومه دمشق بوِیژه در "المعضمیه " شدت یافت.
گزارش های مخالفان از حلب نشان می دهد که هزاران نفر از نیروهای حزب الله لبنان در دانشکده مهندسی نظامی حلب ، جهت یورش به این شهر مستقر شده اند.
در همین حال رژیم سوریه به دلیل گسترش درگیری ها در مناطق مختلف این کشور مجبور به اعلام فراخوان نیروهای جدید از مناطق شیعه نشین شده است. مخالفان روز گذشته ویدیویی را منتشر کرده اند که در آن یکی از افسران نظامی رژیم در روستای "نبل" مردم را به پیوستن به نیروهای دولتی فراخواند.
درگیری میان نیروهای حزب الله و ارتش آزاد سوریه از شهر القصیر در مرز با لبنان آغاز شد. دخالت های حزب الله لبنان پس از اعلام رسمی حسن نصر الله در حمایت از بشار اسد گسترش بیشتری یافت.
در پی دخالت حزب الله لبنان در درگیری های سوریه در روزهای گذشته، تاكنون دهها تن از نیروهای این حزب کشته یا زخمی شده اند.