• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, June 27, 2013

یورش وحشیانه و ضرب و شتم زندانیان بی دفاع در روز نیمه شعبان

Posted by UNITY4IRAN On 9:51 AM No comments

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »یورش وحشیانه  گارد ویژه زندان به فرماندهی بهرام کشتکار رئیس اطلاعات زندان به زندانیان بی دفاع در روز نیمه شعبان که رژیم ولی فقیه آن را روز جشن می نامد.
روز دوشنبه ۳ تیرماه مصادف با نیمه شعبان که یکی از جشن های بزرگ مذهب شیعه محسوب می شود، مسئولان زندان مرکزی بندرعباس علاوه بربستن هواخوری بندها و قطع تلفنهای زندان و محروم کردن زندانیان از تماس تلفنی با خانواده های خود، حدود ساعت ۱۸:۳۰ رئیس اطلاعات زندان مرکزی بندرعباس بهرام کشتکار همراه با ۵۰ نفر از گارد ویژه زندان به بند ۱ حمله ور شدند و تمام ۱۵ سلول این بند را به طرز وحشیانه ای بهم ریختند و زندانیان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
بهرام کشتکار رئیس حفاظت اطلاعات زندان که خود وارد کننده موادمخدر به بندهای مختلف زندان است و از این کار مبالغ هنگفتی پول از زندانیان به جیب می زند هر از چند گاهی به طرزی وحشیانه به بندهای زندان به قصد کشف مواد مخدر یورش می برد و علاوه بر اینکه وسایل زندانیان را تخریب کرده و یا می رباید و زندانیان بی دفاع را  مورد ضرب و شتم قرار می دهد.
وی این کار را از طریق  عوامل مافیایی خود که از عوامل سرکوب زندانیان هستند انجام می دهد چرا که هرگز مواد مخدر باندهای مافیایی زندان لو نمی رود و مواد مخدری از انها کشف نمی شود؟ این در حالیست که خودشان هم مصرف کننده و هم فروشنده مواد هستند و همیشه مقدار قابل توجهی مواد مخدر همراه دارند.
بهرام کشتکار این جنایتکار علیه بشریت به بهانه کشف مواد مخدر با هماهنگی قبلی با باندهای مافیایی اش به داخل بندها یورش می برد و گاردهای ویژه مورد اعتماد خود را به طرزی هماهنگ شده به اتاق باندهای مافیایی زندان می فرستد تا مبادا وسایل آنها تخریب شود.
باندهای مافیایی زندان غالبا از قاچاقچیان مسلح و بسیار خطرناک هستند و احکام اعدام آنها صادر شده و برای به تعویق افتادن اجرای حکم اعدام هر کاری انجام می دهند و اگر لازم باشد با سربازان زندان هم درگیر می شوند زیرا نهایتا با وساطت کشتکارسرباز کتک خورده مجبور به کوتاه امدن می شود.
لازم به ذکر است در بند ۱ ، ۲۹۱ زندانی وجود دارد ریس حفاظت به جای اینکه به وضعیت بهداشت و تغذیه زندانیان رسیدگی کنند به طوریکه بیشتر زندانیان از سوء تغذیه و بیماریهای مختلف در اثر بهداشت نامناسب رنج می برند به طرزی جنایتکارانه از هر طریق ممکن برای زندانیان بی دفاع پرونده سازی می کند تا از انها اخاذی نماید.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی تنها زندانی سیاسی محبوس در بند ۱ زندان مرکزی بندرعباس می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش وحشیانه و ضرب و شتم زندانیان بی دفاع توسط بهرام کشتکار رئیس اطلاعات زندان مرکزی بندرعباس را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندها و عوامل همدست  او را به مراجع بین المللی قضایی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۶ تیرماه ۹۲ برابر با ۲۷ ژون ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment