• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 14, 2013

بازداشت سه فعال دانشجویی در جریان هجوم لباس شخصی‌ها در شیراز

Posted by UNITY4IRAN On 10:06 AM No comments

در ادامه موج بازداشت‌ در روزهای اخیر، سه تن از فعالان دانشجویی، روز سه شنبه ۲۱ خرداد ماه در شیراز بازداشت شدند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، غروب روز سه شنبه پس از برگزاری همایش انتخاباتی حسن روحانی در ورزشگاه دستغیب شیراز، در حالیکه گروهی از جوانان و دانشجویان شعارهایی به نفع جنبش سبز و زندانیان سیاسی سر داده و مسیر را طی می‌کردند، مورد هجوم تعدادی لباس شخصی قرار گرفته و در جریان این یورش، سه فعال دانشجویی دانشگاه شیراز به نام‌های محمدرضا واحدی، آزیتا راستی فیروز زاده و مهدی فرمانی بازداشت شدند.
هنوز از محل نگهداری، وضعیت و سرنوشت این بازداشت شدگان خبری در دست نیست.
اوایل هفته نیز، تعدادی از فعالان ستاد حسن روحانی و همچنین چند تن از فعالان دانشجویی حامی جنبش سبز، در تهران بازداشت شده بودند.

0 comments:

Post a Comment