• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 3, 2013

یوکیا آمانو: مذاکرات با ایران به بن بست رسیده است

Posted by UNITY4IRAN On 1:39 PM No comments

رادیو فرانسه: رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که مذاکرات اتمی با ایران هیچگونه پیشرفتی نداشته و به بن بست رسیده است.
یوکیا آمانو، در آغاز نشست امروز شورای حکام آژانس همچنان افزود شواهد محکمی در اختیار دارد که نشان میدهد ایران بگونه آشکار مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت با وجود تشدید گفتگوها میان آژانس و ایران از ماه ژانویه ٢٠١٢ و برگزاری مذاکرات متعدد میان هردو طرف، تاکنون هیچگونه سندی درباره یک «رویکرد ساختاری» به پرونده اتمی ایران به امضاء نرسیده است.
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده اتمی ایران را یک موضوع با اهمیت برای جامعه بین‌المللی و ایران توصیف کرد و گفت: «واقعیت آن است که ما از مدتی با بن بست روبرو شده ایم و این مذاکرات برای حل معضلی با این اهمیت برای جامعه جهانی و ایران، بهترین شیوه نیست.»
وی تأکید کرد که ایران، همپای این مذاکرات فعالیت های مربوط به ساخت یک رآکتور هسته ای با آب سنگین در اراک را ادامه داده و شمار سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنی شده را نیز افزایش داده است.
بگفته رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، این فعالیت‌ها بگونه آشکار، مصوبات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را نقض می‌کند.
وی با اشاره به تلاش‌های آژانس برای بازدید از مراکز اتمی ایران از جمله پارچین، دیدار با افراد و بررسی اسناد مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران گفت: آژانس بدون معطلی به پاسخ‌های مشخصی از سوی ایران در این زمینه نیاز دارد.
حبرگزاری فرانسه از قول منابع دیپلماتیک گزارش داده که احتمال دارد آژانس با تصویب یک قطعنامه جدید باردیگر تصمیم مجازات ایران را بگیرد اما ناظران می گویند مذاکرات جدید با ایران تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور متوقف شده است.
آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس در ماه مه گذشته بدون نتیجه پایان یافت و برای مذاکرات آینده نیز تاریخی تعیین نشده است.
ایران در گذشته شماری از گزارش‌های آژانس درباره فعالیت های اتمی این کشور از جمله گزارش سال ٢٠١١ را «تقلبی» و «سیاسی» توصیف کرده است.
نشست کنونی آژانس پشت درهای بسته برگزار شده  و یک هفته ادامه خواهد داشت. در این نشست  ٣۵ کشور عضو آژانس  شرکت دارند.

0 comments:

Post a Comment