• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 16, 2013

تغییر تمامی کتاب‌های درسی سوم ابتدایی و اول متوسطه

Posted by UNITY4IRAN On 10:42 AM No comments

مدیر کل دفتر چاپ و توزیع کتاب‌های درسی از توزیع همزمان تمامی کتاب‌های درسی در تهران و شهرستان‌ها از شهریورماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید احمد حسینی با بیان اینکه تمامی کتاب‌های درسی سوم ابتدایی برای سال تحصیلی۹۳-۹۲ تغییر پیداکرده است، گفت: همچنین در سال تحصیلی آینده تمامی کتاب‌های درسی پایه اول در دوره متوسطه اول جدید التالیف هستند.
وی تصریح کرد: البته برخی کتاب‌های درسی که کار چاپ آنها تمام شده است تا قبل از شهریور در تهران و شهرستان‌ها توزیع می شود.
حسینی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت کاغذ چه تاثیری برقیمت کتاب‌های درسی داشته است، افزود: دولت با دادن یارانه به آموزش و پرورش باعث شد افزایش قیمت کاغذ خیلی اثر زیادی برقیمت کتاب‌های درسی نداشته باشد.

0 comments:

Post a Comment