• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 21, 2013

خیابان در تسخیر معترضان برزیلی

Posted by UNITY4IRAN On 9:52 AM No comments

یورونیوز: پس از گذشت بیش از ده روز، هم چنان صدها هزار نفر از مردم برزیل، خیابانهای شهرهای بزرگ را در تسخیر خود دارند.
اعتراضاتی که در روزهای اول علیه افزایش هزینه حمل و نقل عمومی آغاز شد و هر چند دولت برزیل پذیرفت که هزینه ها را افزایش نخواهد داد، اما حالا افزایش یافته و در شبهای اخیر تعداد معترضان به یک میلیون نفر هم رسیده است. مخالفان انگار نه تنها قصد ترک خیابانها را ندارند بلکه شعار اصلیشان “برزیل بپا خیز” شده است.
پنجشنبه بار دیگر ریو صحنه درگیریهای شدید بین نیروهای پلیس و معترضان بود. تاکنون دست کم یک نفر در جریان این درگیریها جان خود را از دست داده است.
یکی از معترضان در ریو می گوید: “خشونت از سوی چه کسی است، مسلما پلیس، پلیسی که گاز اشک آور پرتاب می کند. مردم اینجا زندگی می کنند. آنها خانواده دارند. بچه دارند. همه آنها برای حقشان می جنگند. ما تنها خواهان عدالت و برابری هستیم.”
برزیل در حال حاضر میزبان جام کنفدراسیونها و سال آینده هم میزبان جام جهانی فوتبال است. معترضان می گویند دولت میلیاردها دلار برای این بازیها هزینه می کند در حالیکه در زمینه خدمات اجتماعی و بهداشت کمترین کمک را به شهروندان نمی کند.
دعوت به برگزاری این تظاهرات از طریق شبکه های اجتماعی انجام شده و هدف اولیه حضور یک میلیون نفر در خیابان ها بوده است.

0 comments:

Post a Comment