• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 14, 2013

چیزی نمانده است عکس روحانی را در ماه ببینیم

Posted by UNITY4IRAN On 10:23 AM No comments

اخبار روز - گزارش دریافتی: حسن روحانی تا دو هفته پیش هیچ نسبتی با اصلاحات نداشت. این روزها شده است سمبل اصلاحات. آن هم با چه سرعتی. می گویند رای دادن به او معیار اصلاح طلبی است. پوپولیسم اصلاح طلبانه با قدرتی جادویی جوانان و نوجوانان قشر متوسط را تسخیر کرده است.
شعارهایی که در راه پیمایی هایشان می دهند آرزوهای فروخورده ای است که چقدر خوب است فریاد شوند. اما جنبه ی طنز و شاید هم دردناک قضیه این است که این خواسته های قشنگ به رئیس جمهور شدن روحانی مربوط می شود.
دیروز توی خیابان ها جوان ها و نوجوان ها داد می زدند:
نان، مسکن، آزادی، با حسن روحانی!
و برابری زن و مرد، با حسن روحانی

چیزهای دیگری هم می گفتند. این ها به یادم مانده است. جوانان و نوجوانان کم سن و سالی که شاید اولین تجربه ی سیاسی خود را از سر می گذرانند گناهی ندارند، اما آن ها که تجربه ای دارند و پیراهنی پاره کرده اند و این حرف ها را در دهان این جوانان می گذارند، مسئولند، مقصرند. این طور شعارها را لابد چپ های اصلاح طلب به جوان ها یاد داده اند.
پوپولیسم عامیانه این بار از نوع اصلاح طلبانه اش همه جا را پر کرده است. حسن روحانی را تبدیل کرده اند به دو راهی سرنوشت ساز، مردم سالاری و استبداد، صلح و جنگ و نظایر آن...
هیچ نمانده است که عکس روحانی را در ماه ببینیم!
از عاقبت این پوپولیسم عوام فریبانه باید ترسید!

0 comments:

Post a Comment