• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, June 4, 2013

سخنان تند رهبر تاریخی حزب الله علیه حسن نصرالله

Posted by UNITY4IRAN On 1:40 PM No comments

رادیو فرانسه: صبحی طفیلی، دبیرکل سابق و بنیانگذار سازمان حزب الله لبنان طی سخنانی ضمن حمله شدید به حسن نصرالله دخالت نیروهای حزب الله در رویدادهای سوریه را محکوم کرد.
صبحی طفیلی در گفت وگوئی با یک رادیوی لبنانی خطاب به حسن نصرالله گفته است: تو یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان را به جنگ با حزبت در سوریه فرا می خوانی".
صبحی طفیلی در این گفت وگو تاکید می کند که " تصمیم حزب الله در ابتدا عدم مشارکت در درگیری های سوریه بوده است، اما به دستور حکومت ایران، این گروهگ وارد جنگ در سوریه شده است".
طفیلی گفته است: " هرگز جایز نیست از حاکمی اطاعت کنم که مرا به راهی باطل و نادرست می خواند. اطاعت و تبعیت از ولی فقیه یا غیرفقیه برای کشتن مسلمانان جایز نیست و کسی که برای کشتن مسلمانان از حاکم اطاعت کند کافر به شمار می رود".
وی خطاب به حسن نصرالله گفته است: " حضور تو در قصیر برای دفاع از شیعیان نیست، و حضور حزب الله در منطقه و در کنار حرم حضرت زینب ارتباطی به حرم سیدزینب ندارد، همانگونه که حضور حزب تو در مناطق مختلف سوریه کمکی به حفظ امنیت لبنان نمی کند.
بنیانگذار حزب الله اخیراً در انتقاد از حضور حزب الله در سوریه گفته بود: کشته شدگان این حزب شهید محسوب نمی شوند، زیرا کودکان را به قتل رسانده و خانه های مردم بی گناه را ویران می کنند.

0 comments:

Post a Comment