• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 26, 2013

فعال دانشجویی دانشگاه ارومیه به کمیته انضباطی احضار شد

Posted by UNITY4IRAN On 10:46 AM No comments

جمهور غیاثی فعال دانشجویی دانشگاه ارومیه به اتهام "تحریک دانشجویان و اعتشاش" به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شد.
به گزارش دانشجونیوز، این فعال دانشجویی نماینده ی دانشجویان در اعتراض به تغییر زمان امتحانات پایان ترم دانشگاه در ترم گذشته بود که اکنون بنا بر درخواست حراست دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده است.
یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه ارومیه به دانشجونیوزمی گوید: همزمان با احضار غیاثی به کمیته انضباطی، اساتید گروه مکانیک ماشین آلات کشاورزی دانشگاه ارومیه توسط ماموران اطلاعات حراست تحت فشار قرار گرفته اند تا با عدم اختصاص نمره به این دانشجو موجب مشروطی وی شوند تا وی توسط حکم آموزشی از دانشگاه اخراج شود.
گفتنی است در کمیته انضباطی بدوی اتهاماتی از قبیل "تحریک دانشجویان و اغتشاش" به ایشان وارد شده بود.
جمهور غیاثی دانشجوی ترم ۸ رشته مکانیک ماشین آلات کشاورزی، عضویت شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت درسال ۸۸ و فعالیت در نشریات دانشجویی را در سوابق خود دارد.

0 comments:

Post a Comment