• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 19, 2013

سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور در نقاط مختلف تهران

Posted by UNITY4IRAN On 9:37 AM No comments

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» در نقاط  مختلف و بخصوص نقاط مرکزی شهر تهران جوانان اقدام به سر دادن شعارهای ضد حکومتی بخصوص مرگ بر دیکتاتورنمودند.
غروب روز سه شنبه ۲۸ خرداد ماه مردم و بخصوص جوانان در تهران و سایر شهرستانها بمناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال اقدام به جشن و پایکوبی نمودند و پس از مدتی این تجمعات به سرعت به اعتراض علیه رژیم ولی فقیه تبدیل شد.
جوانان در این اعتراضات اقدام به سر دادن شعارهای ضد دولتی از جمله مرگ بر دیکتاتور و غیره  نمودند. مناطقی که تا ارسال این گزارشات اعتراضات گسترده در آن ادامه دارد عبارتند از: گیشا، پارک وی، میدان ونک، میدان هفت تیر و سایر نقاط تهران می باشد.
نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در مقابل این اعتراضات گسترده غافلگیر شده اند از لحظاتی پیش اقدام به یورش به سوی جوانان معترض نمودند و وحشیانه جوانان را مورد ضرب و جرح قرار دادند و همچنین تعدادی را دستگیر نمودند. اما جوانان بعد از اینکه مود یورش قرارمی گیرند پراکنده می شوند و در دسته های ۲۰۰ نفره  اقدام به سردادن شعار علیه رژیم ولی فقیه می کنند.
علیرغم حضور گسترده نیروهای سرکوبگر، اعتراضات بصورت گسترده ادامه دارد.
همچنین گزارشهایی از شهرهای مختلف حاکی از اعتراضات مردم می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۹ خرداد ۱۳۹۲

0 comments:

Post a Comment