• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, June 18, 2013

افغانستان رسما مسئولیت رهبری عملیات‌های نظامی را از ناتو تحویل گرفت

Posted by UNITY4IRAN On 8:43 AM No comments

بی بی سی: افغانستان رسما رهبری عملیات‌های نظامی را از نیروهای ناتو به عهده گرفت.
در مراسمی که زیر عنوان انتقال مسوولیت های امنیتی و رهبری کل عملیات های نظامی از نیرواهی خارجی به قوای افغان در کابل برگزار شد حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، مقام های ارشد دولتی، دبیر کل ناتو و فرمانده عمومی نیروهای خارجی حضور داشتند.
مرحله پایانی روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای امنیتی افغان، با حضور مقام های ارشد حکومت افغانستان، دبیرکل ناتو و فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان برگزار شد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسمی که برای آغاز مرحله پایان روند انتقال مسئولیت های امنیتی گفت که از این پس نیروهای افغان تمام عملیات های نظامی را در سراسر افغانستان به تنهایی و بدون نقش نیروهای خارجی راه اندازی خواهند کرد.
در مراسم انتقال رهبری عملیات های نظامی از ناتو به قوای افغان، افسران ارتش، سربازان پلیس و کارمندان امنیت ملی افغانستان نیز حضور داشتند.
آقای کرزی در این مراسم از نیروهای امنیتی افغانستان خواست که هنگام فعالیت های نظامی در افغانستان "تحت هیچ شراطی" از عملیات های هوایی استفاده نکنند.
رئیس جمهوری افغانستان گفت که نیروهای افغان تنها می توانند هنگام انتقال زخمی ها از نیروهای هوایی استفاده کنند.
حامد کرزی گفت که امروز، روز تاریخی برای مردم و نیروهای امنیتی افغانستان است که مسئولیت امنیت سراسر کشور و رهبری تمامی فعالیت های نظامی را خود افغان ها در دست می گیرند.
دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس روند انتقال مسئولیت های امنیتی در این مراسم گفت که در حال حاضر امنیت سراسر افغانستان زیر نظر نیروهای پلیس، ارتش و امنیت ملی افغانستان است. آقای احمدزی همچنین گفت که افسران ارتش، سربازان پلیس و کارمندان امنیت دو شب است که نخوابیده اند.
برنامه جدید و متفاوت
در مراسم انتقال رهبری تمام فعالیت های نظامی ناتو به سربازان افغان، آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت که ناتو و متحدان بین المللی افغانستان، برنامه جدید و متفاوتی را برای آینده افغانستان طرح ریزی کرده اند.
دبیر کل ناتو گفت که این طرح "حمایت قاطع" یاد می شود و هدف آن "مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان، آموزش‌های پیشرفته نظامی و یاری با قوای افغان است." او گفت افغانستان نه امروز و نه هم در آینده هیچگاه تنها گذاشته نخواهد شد.
آقای راسموسن افزود چالش‌هایی در جریان روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به سربازان افغان وجود داشته که در آینده نیز وجود خواهند داشت.
دبیرکل ناتو گفت: "امروز هدف مشترک ما تحقق یافت، ما هنوز هم کارهای سخت و دشواری تا هجده ماه آینده در پیش داریم و باید دست آورد های خود را تسریع ببخشیم و بعد از ۲۰۱۵ که فصل دیگری آغاز می شود، باید دست آوردهای خود را حفظ کنیم و آن را گسترش بدهیم."
مقام های افغان گفته‌اند که به زودی دور پنجم (مرحله پایانی) انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای ناتو به قوای افغان آغاز خواهد شد و تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی مسئولیت سراسر افغانستان به نیروهای افغان واگذار خواهد شد.
روند انتقال مسئولیت های امنیتی در سال ۲۰۱۱ از ولایت بامیان آغاز شد و تاکنون مسئولیت امنیت بیش از ۷۵ درصد افغانستان به نیروهای افغان واگذار شده است.
قرار است در مرحله پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی سیزده ولسوالی قندهار، ولسوالی‌های ننگرهار، خوست و پکتیکا که ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان هستند، به نیروهای افغان واگذار شوند.

0 comments:

Post a Comment