• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 17, 2013

مخالفت مسئولین با درمان یک زندانی بهایی

Posted by UNITY4IRAN On 1:33 AM No comments

رزیتا واثقی زندانی بهائی که در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد نیاز به معالجه فوری دارد، اما مسئولین با این کار مخالف هستند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، از هفته اوّل خرداد به تشخیص پزشک زندان، لثه های متورم و دردناک ایشان نیاز به جراحی فوری دارد. این در حالی است که دادستان مشهد، قاضی ناظر زندان و اداره اطلاعات مشهد در اقدامی هماهنگ با این معالجه مخالفت می ورزند.
این محرومیت عمدی زندانی از حقوق قانونی اش همانند سایر زندانیان بهائی در مورد مرخصی ایشان نیز مصداق دارد.
رزیتا واثقی که با محکومیت ۵ ساله به جهت فعالیت در جامعه بهائی مواجه است، نزدیک به ۳ سال از این دوره را در حالی سپری نموده که علی رغم قوانین موجود از هر گونه مرخصی محروم بوده است.

0 comments:

Post a Comment