• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, June 25, 2013

وعده های رئیس جمهوری برزیل معترضان را آرام نکرد

Posted by UNITY4IRAN On 10:21 AM No comments

یورونیوز: با وجود این که رئیس جمهوری برزیل بار دیگر تاکید کرد که صدای معترضان را شنیده است، اعتراضها در این کشور ادامه دارد.
تظاهرات سراسری برزیل دو هفته قبل آغاز شد و در نقطه اوج خود، یک میلیون نفر را روانه خیابانها کرد.
تظاهرات خیابانی دوشنبه شب در شهرهای مختلف از جمله در ریو دو ژانیرو کم جمیعت تر از تظاهرات روزهای قبل بود.
در برازیلیا، پایتخت این کشور صدها نفر به خیابانها آمدند.
دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل قرار است که با شهرداران و فرمانداران مناطق مختلف دیدار کند.
خانم روسف پیشنهاد داد که در رابطه با اصلاحات اقتصادی همه پرسی برگزار شود و وعده داد که بودجه پروژه های شهری 25 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
دیلما روسف که پیش تر گفته بود به تظاهرکنندگان افتخار می کند، روز دوشنبه گفت: «اعتراضهای خیابانی به ما می گویند که مردم خواهان خدمات اجتماعی باکیفیت هستند. آنها می خواهند که نظام موثری برای مقابله با فساد اداری به کار گرفته شود.»
خواسته اصلی ده ها هزار نفر از مردمی که در شهرهای بزرگ برزیل به خیابانها آمده اند شرایط بهتر آموزشی و بهبود خدمات اجتماعی است.
این اعتراضهای سراسری در شهرهای مختلف از تظاهرات در شهر سائو پائولو و در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بلیت اتوبوسها آغاز شد.
به جز افزایش قیمت هزینه حمل و نقل عمومی، معترضان از افزایش هزینه های جام جهانی سال آینده که فشار آن بر دوش مردم است هم خشمگین هستند.
برزیل در بیست سال گذشته شاهد چنین تظاهرات گسترده ای نبوده است.

0 comments:

Post a Comment