• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 17, 2013

دعوت صفحه یاد بود ندا برای حضور مردم در روز سالگردش

Posted by UNITY4IRAN On 11:06 AM No comments

پنجشنبه ٣٠ خرداد سالگرد نداست، عده ای از دوستان به یاد آن عزیز بر سر مزارش حضور پیدا خواهند کرد دوستانی که قادر نیستند میتوانند شمعی به یادش بیافروزند....
تصویرهای خودتان را میتوانید به صفحه ندا زیر ارسال کنید
...
با تشکر

0 comments:

Post a Comment