به گزارش تایمز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز گذشته از نزدیکان بشار اسد خواسته است به رژیم سوریه پایان دهند و نقش مؤثری در آینده سوریه داشته باشند.
بر اساس این طرح در صورتی که نزدیکان اسد از طریق کودتا به رژیم سوریه پایان دهند از پیگرد قانونی علیه آنها جلوگیری خواهد شد .

برخی گزارش های رسانه ای فاش کرد که پس از شکست "گروه هشت" در قانع کردن روسیه در برکناری اسد ، کشورهای غربی، دیگر راههای پایان دادن به رژیم سوریه از جمله کودتا علیه رئیس جمهور این کشور را بررسی می کنند.

روزنامه تایمز ضمن پرداختن به جزئیاتی از این طرح نوشته است:" رهبران کشورهای گروه هشت در اجلاس خود در ایرلند شمالی بر این باورند که می توان به برخی از نزدیکان اسد فرصت داد تا از طریق کودتا علیه رئیس جمهور سوریه ، در آینده این کشور نقش داشته باشند."

رهبران گروه هشت به افسران و شخصیت های امنیتی نزدیک به اسد تضمین داده اند در صورت سرنگونی اسد از پیگرد قانونی علیه آنها جلوگیری خواهد شد.