• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 3, 2013

برگزاری دادگاه متهمان قتل سرباز بریتانیایی

Posted by UNITY4IRAN On 6:37 PM No comments

یورونیوز: دادگاه دو تن از متهمان قتل سرباز بریتانیایی در لندن برگزار شد.
متهم جوانتر، مایکل آدبووال، تنها توانست از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه شرکت کند.
متهم دیگر، مایکل ادبولاجوهم که مانند متهم دیگر اصلیتی نیجریه ای دارد، در دادگاه وست مینستر حاضر شد. خبرنگار ما در لندن می گوید: متهم 28 ساله در دادگاه در حالی حاضر خواهد شد که باندی به دست چپش بسته شده است.
آدبولاجو از دادگاه خواسته است که از این پس او را با نام مجاهد ابو حمزه صدا کند. او همچنین بوسه ای هم برای حاضران در دادگاه فرستاده است.
این دو متهم در محله وولویچ لندن لی ریگبی سرباز بریتانیایی را که پیشتر در جنگ افغانستان نیز حضور داشته با نام جهاد اسلامیابتدا با خودرو و سپس با ساطور و قمه هایشان از پای در آورند.
بعد یکی از متهمان در ویدئویی این حرکت را اتنقامی علیه ظلم غربیها در کشورهای مسلمان خواند و این حرکت را جوابی خواند به تمام خشونتهایی که هر روز در کشورهای مسلمان مشاهده می شوند.

0 comments:

Post a Comment