• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, June 22, 2013

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط صنفی

Posted by UNITY4IRAN On 11:50 AM No comments

یازده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به خواسته های صنفی خود دست به اعتصاب غذای دو روزه زدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این ۱۱ زندانی در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان از سوی مسئولین زندان، توهین و تحقیر زندانیان از سوی مسئولین، نداشتن حق تلفن، کم بودن وقت هواخوری، وضعیت بد غذا، اخلال در ملاقات بخصوص ملاقات حضوری، و همچنین فضای کم سالن ۱۲ برای زندانیان؛ روز جمعه ۳۱ خرداد و شنبه ۱ تیر را دست به اعتصاب غذا زده اند.
نام زندانیان اعتصاب کننده عبارت است از:
سعید ماسوری، شاهرخ زمانی، رسول بدغی، محمد بنازاده امیرخیزی، نامق محمودی، صالح کهندل، حمیدرضا برهانی، خالد حردانی، عباس بادفر، محمدعلی منصوری و ناصح یوسفی.

0 comments:

Post a Comment