• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 10, 2013

تصاویر/خورده شدن یک کارگر سکوی نفتی توسط ماهی گوشتخوار+18

Posted by UNITY4IRAN On 11:44 AM No comments

آفتاب: تصاویر زیر یکی از کارگران حفار در یک سکوی گاز را نشان می دهد که به درون رود آمازون سقوط کرده است . علیرغم داشتن لباس مجهز غواصی بدلیل شکسته شدن کلاه مخصوص مورد حمله گروهی از ماهیان پیرانا قرار می گیرد و ظرف چند دقیقه بطرز فجیعی خورده می شود .
این تصاویر بسیار ناراحت کننده است در صورت داشتن نارسائی قلبی از دیدن تصاویر خودداری کنید.

0 comments:

Post a Comment